Liên hệ

25/09/2023

Bình Dương

FAW 8T3 ĐỜI 2020

Xe tải mui bạt

Mới

2022

350 triệu

07/09/2023

Bình Dương

300 triệu

06/09/2023

Bình Dương

579 triệu

07/08/2023

Bình Dương

1.125 tỉ

03/08/2023

Bình Định

faw 375

Xe đầu kéo

Mới

2022

1000 đ

02/08/2023

Hà Nội

bán xe

Xe đầu kéo

Mới

2022

Liên hệ

02/08/2023

Hà Nội

Xe Tải Long Giang

Xe đầu kéo

Mới

2022

1 đ

01/08/2023

Hà Nội

Xe Tải Long Giang

Xe đầu kéo

Mới

2022

1 đ

01/08/2023

Hà Nội

1.05 tỉ

26/07/2023

Bình Định

599 triệu

26/07/2023

Bình Dương

599 triệu

26/07/2023

Bình Dương

1.05 tỉ

24/07/2023

Bình Định

1.05 tỉ

21/07/2023

Bình Định

1.11 tỉ

21/07/2023

Bình Định

599 triệu

19/07/2023

Bình Dương

599 triệu

19/07/2023

Bình Dương

1.05 tỉ

18/07/2023

Bình Định

xe đầu kéo FAW 430,460hp giá tốt

Xe tải cẩu tự hành

Đã sử dụng

0

Liên hệ

17/07/2023

Hà Nội

720 triệu

17/07/2023

Bình Dương

720 triệu

17/07/2023

Bình Dương

1.11 tỉ

15/07/2023

Bình Định

1.04 tỉ

10/07/2023

Bình Định

720 triệu

10/07/2023

Bình Dương

123