XE ĐẦU KÉO FAW 260HP 1G - 2020

Ô tô đầu kéo

Mới

2020

Liên hệ

25/01/2021

Hồ Chí Minh

Giá Xe Faw 8 tấn Thùng 9M7 chở pallet.

ô tô tải ( cabin kép có mui)

Mới

2021

990 triệu

25/01/2021

Bình Dương

990 triệu

25/01/2021

Bình Dương

850 triệu

21/01/2021

Đồng Nai

Liên hệ

21/01/2021

Hồ Chí Minh

750 triệu

21/01/2021

Đồng Nai

XE ĐẦU KÉO FAW 260HP 1G - 2020

Ô tô đầu kéo

Mới

2020

Liên hệ

20/01/2021

Hồ Chí Minh

XE ĐẦU KÉO FAW 260HP 1G - 2020

Ô tô đầu kéo

Mới

2020

Liên hệ

20/01/2021

Hồ Chí Minh

980 triệu

20/01/2021

Bình Dương

980 triệu

20/01/2021

Bình Dương

XE ĐẦU KÉO FAW 260HP 1G - 2020

Ô tô đầu kéo

Mới

2020

Liên hệ

16/01/2021

Hồ Chí Minh

450 triệu

16/01/2021

Bình Dương

XE ĐẦU KÉO FAW 260HP 1G - 2020

Ô tô đầu kéo

Mới

2020

Liên hệ

15/01/2021

Hồ Chí Minh

450000 đ

15/01/2021

Bình Dương

450 triệu

15/01/2021

Bình Dương

Liên hệ

22/01/2021

Bình Dương

XE ĐẦU KÉO FAW 260HP 1G - 2020

Ô tô đầu kéo

Mới

2020

Liên hệ

14/01/2021

Hồ Chí Minh

Liên hệ

22/01/2021

Bình Dương

XE ĐẦU KÉO FAW 260HP 1G - 2020

Ô tô đầu kéo

Mới

2020

Liên hệ

13/01/2021

Hồ Chí Minh

990 triệu

13/01/2021

Bình Dương

XE ĐẦU KÉO FAW 260HP 1G - 2020

Ô tô đầu kéo

Mới

2020

Liên hệ

12/01/2021

Hồ Chí Minh

ĐẦU KÉO FAW SX 2020 - MODEL 2020

Ô tô đầu kéo

Mới

2020

Liên hệ

12/01/2021

Hồ Chí Minh

123