868 triệu

30/08/2021

Hải Dương

1 tỉ

23/06/2021

Hồ Chí Minh

Xe đầu kéo INTERNATIONAL CUMMINS 1 GIƯỜNG Sx 2014

Ô tô đầu kéo

Đã sử dụng

2014

Liên hệ

13/03/2021

Hồ Chí Minh

Liên hệ

05/03/2021

Hồ Chí Minh

ĐẦU KÉO MỸ 2014 - ĐỘNG CƠ: N13 , MODEL: 2015

Ô tô đầu kéo

Đã sử dụng

2014

Liên hệ

23/02/2021

Hồ Chí Minh

ĐẦU KÉO MỸ - ĐỘNG CƠ A26 - N13 đời 2015

Ô tô đầu kéo

Đã sử dụng

2015

Liên hệ

25/01/2021

Hồ Chí Minh

Liên hệ

19/01/2021

Hồ Chí Minh

ĐẦU KÉO MỸ 2G - động cơ: CUMMINS đời 2014

Ô tô đầu kéo

Đã sử dụng

2014

Liên hệ

18/01/2021

Hồ Chí Minh

ĐẦU KÉO MỸ - ĐỘNG CƠ A26 - N13 đời 2015

Ô tô đầu kéo

Đã sử dụng

2015

Liên hệ

16/01/2021

Hồ Chí Minh

ĐẦU KÉO MỸ - ĐỘNG CƠ N13 đời 2014 - MÀU ĐỎ

Ô tô đầu kéo

Đã sử dụng

2014

Liên hệ

15/01/2021

Hồ Chí Minh

ĐẦU KÉO MỸ 2G - động cơ: CUMMINS đời 2014

Ô tô đầu kéo

Đã sử dụng

2014

Liên hệ

14/01/2021

Hồ Chí Minh

ĐẦU KÉO MỸ - ĐỘNG CƠ A26 - N13 đời 2015

Ô tô đầu kéo

Đã sử dụng

2015

Liên hệ

13/01/2021

Hồ Chí Minh

ĐẦU KÉO MỸ - ĐỘNG CƠ N13 đời 2014 - MÀU XÁM

Ô tô đầu kéo

Đã sử dụng

2014

Liên hệ

12/01/2021

Hồ Chí Minh

Liên hệ

11/01/2021

Hồ Chí Minh

Liên hệ

05/01/2021

Hồ Chí Minh

ĐẦU KÉO MỸ - ĐỘNG CƠ A26 - N13 đời 2015

Ô tô đầu kéo

Đã sử dụng

2015

Liên hệ

02/01/2021

Hồ Chí Minh

ĐẦU KÉO MỸ - ĐỘNG CƠ A26 - N13 đời 2015

Ô tô đầu kéo

Đã sử dụng

2015

Liên hệ

30/12/2020

Hồ Chí Minh

CUMMINS 2G - ĐỜI 2014

Ô tô đầu kéo

Đã sử dụng

2014

Liên hệ

30/12/2020

Hồ Chí Minh

ĐẦU KÉO MỸ - ĐỘNG CƠ A26 - N13 đời 2015

Ô tô kéo xe

Đã sử dụng

2015

Liên hệ

29/12/2020

Hồ Chí Minh

ĐẦU KÉO MỸ - ĐỘNG CƠ N13 đời 2014 - MÀU ĐỎ

Ô tô đầu kéo

Đã sử dụng

2014

Liên hệ

28/12/2020

Hồ Chí Minh

ĐẦU KÉO MỸ - ĐỘNG CƠ A26 - N13 đời 2015

Ô tô đầu kéo

Đã sử dụng

2015

Liên hệ

28/12/2020

Hồ Chí Minh

ĐẦU KÉO MỸ - ĐỘNG CƠ N13 đời 2014 - MÀU ĐỎ

Ô tô đầu kéo

Đã sử dụng

2014

Liên hệ

25/12/2020

Hồ Chí Minh

Liên hệ

25/12/2020

Hồ Chí Minh

Liên hệ

24/12/2020

Hồ Chí Minh

ĐẦU KÉO MỸ - ĐỘNG CƠ N13 đời 2015

Ô tô đầu kéo

Đã sử dụng

2015

Liên hệ

24/12/2020

Hồ Chí Minh

123