Danh sách trung tâm

Điện thoại: 0902351178

Email: toan01664788311@gmail.com

Chát với người bán:

Điện thoại: 0985217627

Email: phanvanhao@thaco.com.vn

Chát với người bán:

Điện thoại: 0904880588

Email: thienhunganhauto@gmail.com

Chát với người bán:

Điện thoại: 0934213421

Email: vutiephino@gmail.com

Chát với người bán:

Điện thoại: 0972378622

Email: letricnc.vn@gmail.com

Chát với người bán:

Điện thoại: 0966220092

Email: Vonhanduc.1992@gmail.com

Chát với người bán:

Điện thoại: 0983287366

Email: duysonthanhcong@gmail.com

Chát với người bán:

Điện thoại: 0913272390

Email: otohongcong@gmail.com

Chát với người bán:

Điện thoại: 0961667114

Email: xechuyendungviet.net@gmail.com

Chát với người bán:

Điện thoại: 0789112116

Email:

Chát với người bán:

Điện thoại: 0902113929

Email: letrihino@gmail.com

Chát với người bán:

Điện thoại: 0903460662

Email: tttrucks.vietnam@gmail.com

Chát với người bán:

Điện thoại: 0914264225

Email:

Chát với người bán:

Điện thoại: 0978578501

Email:

Chát với người bán:

Điện thoại: 0902856801

Email: trantuanjac@gmail.com

Chát với người bán:

Xe chuyên dùng là gì? Mục đích sử dụng dòng xe này?

Xe chuyên dùng được thiết kế để hoàn thành các dạng công việc khác nhau, do công dụng và tính chất công việc của chúng không giống nhau, chúng có kết cấu cụ thể, cũng như được trang bị các thiết bị đặc biệt để hoàn thành các dạng công việc riêng, chính vì thế sẽ có rất nhiều dạng xe công dụng khác nhau nhằm mục đích phục vụ nhiều việc như: xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cẩu tự hành, xe ben, xe cứu hộ giao thông, xe ép rác, xe sân khấu lưu động, xe bồn chở xăng dầu, xe hút bụi đường, xe bửng nâng...