Rơ mooc, mooc

Mooc Khung Mui 12M4

Sơ mi rơ moóc tải (có khung mui)

Mới

2022

Liên hệ

01/09/2022

Hồ Chí Minh

Mooc Khung Mui CIMC HOÀNG LONG 12m4

Sơ mi rơ moóc

Mới

2022

Liên hệ

01/09/2022

Mooc Xương CIMC

Sơ mi rơ moóc

Mới

2022

Liên hệ

31/08/2022

Hồ Chí Minh

Mooc Sàn CIMC 40F

Sơ mi rơ moóc chở container 40 feet

Mới

2022

100 triệu

25/08/2022

Hồ Chí Minh

Liên hệ

05/08/2022

Hồ Chí Minh

CIMC 2022, hàng sẵn giao ngay, liên hệ 0378.665.205 gặp Hiển

Sơ mi rơ moóc chở container 40 feet

Mới

2022

120 triệu

13/06/2022

Hồ Chí Minh

MOOC XƯƠNG CIMC 3 TRỤC 40F 2022 HÀNG SẴN GIAO NGAY

Sơ mi rơ moóc tải (chở container)

Mới

2022

Liên hệ

05/05/2022

Hồ Chí Minh

399000 đ

04/04/2022

Hồ Chí Minh

MOOC SÀN 40F CIMC/XINHONGDONG

Sơ mi rơ moóc tải

Mới

2021

Liên hệ

14/03/2022

Hồ Chí Minh

MOOC LỒNG CIMC/XINHONGDONG 40F

Sơ mi rơ moóc tải (có mui)

Mới

0

Liên hệ

04/03/2022

Hồ Chí Minh

MOOC SÀN 45F

Sơ mi rơ moóc

Mới

2022

Liên hệ

03/03/2022

Hồ Chí Minh

SMRM XƯƠNG

Sơ mi rơ moóc chở container

Mới

2021

3 đ

24/02/2022

Hồ Chí Minh

MOOC XƯƠNG 40F CIMC/XINHONG 2021

Sơ mi rơ moóc tải (chở container)

Mới

0

Liên hệ

21/02/2022

Hồ Chí Minh

MOOC SÀN 40F CIMC/XINHONGDONG 2021

Sơ mi rơ moóc tải

Mới

2021

Liên hệ

16/02/2022

Hồ Chí Minh

SMRM KHUNG MUI

Sơ mi rơ moóc tải (có mui)

Mới

2021

Liên hệ

14/02/2022

Hồ Chí Minh

SMRM CỔ CÒ

Sơ mi rơ moóc

Mới

2021

Liên hệ

12/02/2022

Hồ Chí Minh

Bán sơ mi rơ mooc tải 40 feet G42-XE-01-1

Sơ mi rơ moóc chở container 40 feet

Đã sử dụng

2019

265 triệu

30/12/2021

Hồ Chí Minh

Sơ mi - Rơ moóc Sàn 40F 3 TRỤC Fuwa 2021

Sơ mi rơ moóc tải (chở container)

Mới

2021

Liên hệ

06/12/2021

Hồ Chí Minh

MOOC SÀN CIMC/XINHONGDONG - 2021

Sơ mi rơ moóc chở container

Mới

2021

Liên hệ

04/11/2021

Hồ Chí Minh

MOOC BEN TỰ ĐỔ

Sơ mi rơ moóc tải (tự đổ)

Mới

2021

Liên hệ

02/11/2021

Hồ Chí Minh

SMRM SÀN

Sơ mi rơ moóc chở container

Mới

2021

Liên hệ

02/11/2021

Hồ Chí Minh

BỒN LPG

Sơ mi rơ moóc xi téc (chở LPG)

Mới

2021

1000 đ

22/10/2021

Hồ Chí Minh

SMRM KHUNG MUI 40F

Sơ mi rơ moóc tải (có mui)

Mới

2021

Liên hệ

20/10/2021

Hồ Chí Minh

SMRM KHUNG MUI 40F

Sơ mi rơ moóc tải (có mui)

Mới

2021

Liên hệ

20/10/2021

Hồ Chí Minh

SMRM XƯƠNG 2 TRỤC 40F - ĐỜI: 2021

Sơ mi rơ moóc

Mới

2021

Liên hệ

20/10/2021

Hồ Chí Minh

123