Rơ mooc, mooc

Sơ mi rơ mooc tải có mui

Sơ mi rơ moóc tải (có mui)

Mới

2020

343 triệu

26/10/2020

Hà Nam

Cần bán Sơ mi rơ mooc tải (Tự Đổ) CIMC mới 2020

Sơ mi rơ moóc tải (tự đổ)

Mới

2020

Liên hệ

28/10/2020

Bình Định

Mooc Ben CIMC 2020

Sơ mi rơ moóc tải (tự đổ)

Mới

2020

Liên hệ

28/10/2020

Hồ Chí Minh

SMRM Xương 2 trục 4 khóa 20 feet

Sơ mi rơ moóc

Mới

2020

195 triệu

28/10/2020

Hồ Chí Minh

RƠ MOOC CỔ CÒ TIANJUN 45 FEET

Sơ mi rơ moóc

Mới

2020

285 triệu

27/10/2020

Hồ Chí Minh

310 triệu

27/10/2020

Hà Nội

282 triệu

26/10/2020

Hồ Chí Minh

MOOC LỒNG CIMC/XINHONGDONG 40F 2020

Sơ mi rơ moóc

Mới

2020

325 triệu

26/10/2020

Hồ Chí Minh

MOOC XƯƠNG 45F CIMC/XINHONG 2020

Sơ mi rơ moóc tải (chở container)

Mới

2020

315 triệu

26/10/2020

Hồ Chí Minh

Bán Mooc Lửng CIMC 12,4m tải 31,5 tấn đời 2015

Sơ mi rơ moóc tải (chở container)

Đã sử dụng

2015

Liên hệ

26/10/2020

Hà Nội

Bán Mooc lồng 12,4m sx 2015 tải 31 tấn giá đẹp

Sơ mi rơ moóc tải (có khung mui)

Đã sử dụng

2015

Liên hệ

26/10/2020

Hà Nội

MOOC LỒNG CIMC/XINHONGDONG 40F 2020

Sơ mi rơ moóc tải

Mới

2020

325 triệu

21/10/2020

Hồ Chí Minh

MOOC XƯƠNG 45F CIMC/XINHONG 2020

Sơ mi rơ moóc tải (chở container)

Mới

2020

315 triệu

21/10/2020

Hồ Chí Minh

Thanh Lý Sơ mi - rơ moóc xi téc chở xi măng rời CIMC 45m3 đời 2014 giá chỉ 340 triệu

Sơ mi rơ moóc xi téc (chở xi măng rời)

Đã sử dụng

2014

340 triệu

20/10/2020

Hà Giang

Mooc Xương CIMC 2020 45F

Sơ mi rơ moóc tải (chở container)

Mới

2020

300 triệu

16/10/2020

Hồ Chí Minh

Mooc Cổ cò CIMC 2020 45F

Sơ mi rơ moóc tải (chở container)

Mới

2020

320 triệu

16/10/2020

Hồ Chí Minh

Mooc Xương CIMC 2020 45F

Sơ mi rơ moóc chở container 45 feet

Mới

2020

305 triệu

06/10/2020

Hồ Chí Minh

RơMooc Giá tốt nhất TP.HCM

Sơ mi rơ moóc chở container 40 feet

Mới

2020

280 triệu

22/09/2020

Hồ Chí Minh

Mooc Lồng CIMC 2020 40F

Sơ mi rơ moóc tải (có khung mui)

Mới

2020

320 triệu

21/09/2020

Mooc Cổ cò CIMC 2020 48F

Sơ mi rơ moóc tải (chở container)

Mới

2020

315 triệu

21/09/2020

Hồ Chí Minh

MOOC XƯƠNG 45F CIMC-XINHONG 2020

Sơ mi rơ moóc tải (chở container)

Mới

2020

305 triệu

15/09/2020

Hồ Chí Minh

Mooc Cổ cò CIMC 2020 48F

Sơ mi rơ moóc chở container

Mới

2020

315 triệu

15/09/2020

Hồ Chí Minh

Mooc Lồng CIMC 2020 40F

Sơ mi rơ moóc tải (có khung mui)

Mới

2020

320 triệu

12/09/2020

Hồ Chí Minh

Mooc Cổ cò CIMC 2020 48F

Sơ mi rơ moóc chở container 45 feet

Mới

2020

315 triệu

10/09/2020

Hồ Chí Minh

Mooc Lồng CIMC 2020 40F

Sơ mi rơ moóc tải (có khung mui)

Mới

2020

320 triệu

10/09/2020

Hồ Chí Minh

12